ZİYA GÖKALP İLKÖĞRETİM OKULU FEN VETEKNOLOJİ PORTALI
   
  ÇORUM ZİYA GÖKALP İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ PORTALI
  Velilere tavsiyeler
 
VELİLERE TAVSİYELER
 Sayın Veli; çocuğunuzun derslerdeki başarısı için aşağıdaki hususlara önem veriniz.
1. Çocuğunuzun sağlık durumu ile yakından ilgileniniz. Hastalıklardan bir kısmı, çocuğun hayat enerjisini önemli ölçüde azaltarak onu dermansız bırakır. Bir kısmı ise; doğurdukları devamlı acı ve ağrılar yüzünden çocuğun ilgi ve dikkatini ders konuları üzerinde toplamasına engel olur. Sağlık durumu çocuğun okul başarısına etki ettiği gibi bazı rahatsızlıkların bilinmemesi veya tedavi ettirilmemesi birtakım uyumsuz davranışların da sebebi olacaktır.

2. Çocuğunuzu kahvaltı ettirmeden veya yemek yedirmeden kesinlikle okula göndermeyiniz. İlköğretimdeki çocuk hızlı bir büyüme ve gelişme dönemindedir. Bu konuda titiz olunuz. Yemeklerini zamanında yediriniz.

3. Çocuğunuzun kılık- kıyafetine özen gösteriniz. Kıyafetlerinin okul kurallarına uymasına ve temizliğine dikkat ediniz.

4. Çocuğunuzun derslerinin ve davranışlarının daha iyiye yönelmesi için, öğretmenlerle sıkı bir işbirliği kurunuz. Veli toplantılarına mutlaka katılınız.

5. Çocuğunuzun yaşamındaki en etkili çevre aile çevresidir. Çocuk yaşamında en çok etkili örnekleri ailesinden alır. Anne-baba olarak tüm davranışlarınızla çocuklarınıza örnek olunuz.

6. Çocuğunuzu iyi tanıyınız. Çocuklardan yapamayacağı şeyleri istemeyiniz. Onları yeteneklerinin ötesinde başarı göstermeye zorlamayınız.

7. Çocuğun tüm arzularının yerine getirilmesi ona her istediği şeyi yapabileceği, elde edilebileceği kanısının verilmesi veya tam tersi isteklerinin çok sınırlandırılması, hiç yerine getirilmemesi çeşitli uyumsuz davranışlar geliştirmelerine neden olacaktır. Bu konuda titiz olunuz.

8. Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz. Harçlığını mümkünse aylık veya haftalık olarak toptan veriniz. Böylelikle kendisini yönetmesini öğrenecek ve sorumluluk kazanacaktır.

9. Çocuklarınızı başka çocuklarla veya kardeşleri ile mukayese etmeyiniz. Her insanın sahip olduğu nitelikler farklıdır. Onları olduğu gibi kabul ediniz.

10. Çocuklarınızı korkutmayınız. Fazla baskılardan, bedeni cezalardan, olmayacak sınırlamalar koymaktan kaçınınız.

11. Çocuklarınızın belli davranışları için anne-baba olarak değişik davranış göstermeyiniz, aynı şekilde davranınız.

12. Çocuklarınızla iyi notların yanında zayıf not almasının da normal olduğunu ve çalışmakla durumunu düzeltebileceğini telkin ediniz.

13. Çocuğunuzun okul yaşantısı ile ilgileniniz. Anlattıklarını dinleyiniz.

14. Çocuğunuzun okul dışındaki arkadaşlarının kontrol ediniz.
15. Çocuğunuzun okul ve öğretmenler hakkında şikayetleri olursa onu dinledikten sonra okul yönetimi ve öğretmenler ile görüşünüz.

16. Öğretmenler öğrencisinden makul olan ders araç ve gereçlerini almasını istemişlerse, bunları zamanında ve yeterince temin ediniz.

17. Ders çalışırken, çocuğunuzu ev işi, çarşı, Pazar işi için kaldırmayınız.

18. Çocuğunuzun mümkün olduğu kadar sosyal yaşantılar içinde, sosyal olmasını sağlayınız. Okul ve çevresindeki sosyal faaliyetlere katılmasına izin veriniz.

19. Çocuğunuzu sık sık eleştirmeyiniz. Hele bunu başkalarının yanında asla yapmayınız. Onun aşağılık duygusuna kapılmasını önleyiniz.

20. Beğendiğiniz takdir ettiğiniz taraflarını söyleyiniz. Onun kendine güven duymasını sağlayınız. Çocuklarınız arasında ayrım yapmayınız. Çocukları kıskandırmayınız. Hepsine sevgi ve ilgi gösteriniz.

21. İçinde bulundukları yaşlarda arkadaş çocuğunuz için çok önemlidir. Arkadaşı olmasına, iyi arkadaş seçmesine yardımcı olunuz.

22.Tv izlemede çocuğunuza iyi alışkanlıklar kazandırınız. Sürekli TV izlemek çocuğunuzun başarısını olumsuz yönde etkiler. Ancak bunu zor kullanarak değil ikna ederek gerçekleştiriniz.

23. Çocuğunuzun okuluna ve eve zamanında gelişini sağlayınız, varsa geç kalma alışkanlığını önleyiniz.

24. Evde çocuğunuza rahat bir çalışma ortamı hazırlayınız. Çocuklarınızın zararlı alışkanlıklar edinmesine engel olunuz. Onları zararlı alışkanlıklara karşı duyarlı hale getiriniz.

25. Çocuklar önünde yapılan tartışmalar, kavgalar onları mutsuz, güvensiz ve endişeli olmalarına neden olur. Sorunlarınızın yanında konuşmayınız, münakaşa etmeyiniz.

26. Çocuğunuzun çeşitli sorunları için sınıf öğretmenine baş vurunuz.

27. Çocuğunuzun evde ders çalışmasını kontrol ediniz. Ancak sürekli şekilde “dersine çalış” ikazı olumsuz etki yapmaktadır. Ona güvendiğinizi belli ederek uyarınız.

28. Çocuğunuzun okula devam durumunu yakından izleyiniz.

29. Çocuğunuzun yanında ona uygulanan eğitimin tartışmasını yapmayınız. Okul ve öğretmenler ile ilgili görüşlerinizi çocuğun yanında açığa vurmayınız. Çocuğunuzun çalışma programı yapmasına, uygulamasına yardımcı olunuz. Planlı çalışma üzerinde durunuz.

30. Çocuklarınıza karşı sabırlı, soğuk kanlı ve anlayışlı olunuz. Doğal olarak onlar hata yapacaklardır. Kusurları ve kötü hareketleri olacaktır. Çocuklar düşündüğünüz, istediğiniz gibi tavır ve davranışlar göstermiş olsalardı ailede ve okulda eğitim denilen şeye gerek kalmazdı. 
 

 

 
Çocuğunuzun Özgüvenini Artırmak İçin Yapılacaklar
1- Ona Sık Sık Söz Hakkı Verin
2- Kendini Ve Duygularını ''Ne Düşünüyorsun , Nasıl Hissediyorsun'' Gibi Sözlerle Anlamaya Çalışın
3- O Konuşurken Onun Yüzüne Bakın Ve Ciddiye Alındığını Hissettirin
4- Onun Fikirlerine Değer Verdiğinizi Hissettirin
5- Onun Olumlu Davranışlarını Kesinlikle Takdir Edin
6- Yaşına Uygun Görevler Verin
7- Verilen Görevlerden Sonra Başarısını Takdir Edin
8- Onun İçin Zaman Ayırın
9- Onun İle Değişik Konularda Sohbet Etme Ortamı Oluşturun
10- Onun Korku Ve Endişelerine Saygı Duyun
11- Aşırı Eleştirici Olmaktan Ve Yargılayıcı Davranmaktan Kaçının
12- Hatalı Davranışlarını Konuşarak Uyarın Ve Ona Doğru Olanı Anlatın
13- Başkaları Yanında Onu Küçük Düşürmeyin
14- Onun Başarısızlıklarını Büyütmeyin
15- Başkaları İle Onu Kıyaslamayın
16- Kabiliyetlerini Farkedin Ve Teşvik Edin
17- Onu Sosyal Ortamlarda Bulunmaya Cesaretlendirin
18- Topluluk İçerisinde Söz Almasını Teşvik Edin
19- Onu Çocuk Olarak Görmeyip , Varlığını Önemseyin
20- Yaşına Uygun Oyun Faaliyetlerini Destekleyin
21- Onu Sık Sık Sevdiğinizi Söyleyin
22- Onun İçin Önemli Olan Şeylere Sizde Önem Verin
23- Onun Önemli Günlerini Unutmayın
24- Aile İçin Vazgeçilmez Bir Kişi Olduğunun Altını Çizin
25- Onun Yerine Yapması Gereken Şeyleri Siz Yapmayın
26- Onun Aile İçi Bağlarının Kuvvetlenmesini Sağlayın
27- Olayları Hep Olumsuz Değerlendirmeyin
28- Onun Okul Hayatına Ve Eğitimine Önem Verin
29- Sadece Onun İçin Ayırdığınız Zamanlar Olsun
30- Onunla Beraber Sosyal Aktivitelerde Bulunun
31- Yanlış Ve Uygunsuz Cezalandırmadan Kaçının
32- Ondan Beklentileriniz Çok Aşırı Olmasın
33- Onun Farklı Ve Gelişmekte Olan Kişilik Yapısı Olduğunu Unutmayın
34- Onun İçin Mutlu Ve Huzurlu Bir Aile Ortamı Sağlayın
"Alıntıdır."

OKUL BAŞARISI


Okulların yeni açıldığı şu dönemde ana-baba olarak , bizler büyük kaygılar yaşıyoruz. Acaba çocuğum okulu sevecek mi? Arkadaşlarıyla iyi geçinebilecek mi? Bu yeni çevreye iyi uyum sağlayabilecek mi? ve en nihayetinde de çocuğumuz okulda başarılı olabilecek mi?

Bütün bu sorular ana-babaların kendilerine sordukları çok önemli ve aynı zamanda da sorulması çok olağan sorulardır. Canınız kadar sevdiğiniz , başına en ufak kazanın bile gelmesini istemediğiniz , minik yavrunuz artık büyüdü ve akademik kariyerinin ilk basamağına adım attı. Akademik Kariyer yolunda onu zor ve uzun bir yol bekliyor. Çocuğun iyi bir eğitim ve öğretim görebilmesi için ana-baba olarak bizler neler yapabiliriz?

Çocuğumuzla ilgili kaygıları bir kenara bırakıp , bizim çocuğumuz için neler yapabileceğimiz konusunda düşünmemiz daha doğru olacaktır.

Çocuğun okul başarısında zeka ve yetenek önemli rol oynar . Elbette ki zeki olmayan ve yeterli bir zeka potansiyeline sahip olmayan çocuğun başarılı olabilmesi çok güç olacaktır. Fakat yeterli zeka potansiyeline ve yeteneklere sahip olan bir çok çocuk okulda başarılı olamamaktadır . Bu konuda farklı bir faktör ortaya çıkıyor.O da, aile ilişkileri. Çocuk öğrenme ve başarma isteğini önce aile ortamında edinir. Ana-babadan gördüğü sevgi,İlgi ve uyarılma sonucu doğal öğrenme dürtüsü artar .Ana-babasıyla iyi ilişkiler içinde olan çocuk , onlar gibi bilgili , güçlü ve becerikli olmaya özenir. Başka bir değişle çocuk ana-babasını model alır. Soruları yanıtlanan , merakı doyurulan , çocuk daha çok öğrenme isteği duyar . Tersine ilgi ve destekten yoksun , soruları geçiştirilen çocukta öğrenme isteği körelir.

ANA BABALARA ÖNERİLER:

1-Çocuğunuz , onun başarılı olacağına olan inancınızı bilmelidir .Eğer siz çocuğunuzun başarılı olamayacağını düşünüyorsanız çocuğunuz da hemen bu fikre kapılabilir , ve başarısızlığa uğrayabilir.

2-Çocuğunuzu övün. Eğer çocuğunuzun başarılı olmasını istiyorsanız ona sürekli olumlu mesajlar vermelisiniz. Sen bunu yapamazsın , sen beceremezsin , aklın ermez gibi olumsuz mesajlar yerine sen bu işi yapabilirsin , bunu anlayabilirsin , bu işin üstesinden gelebilirsin mesajları vermeyi deneyin .
3-Çocuğunuzun öğretmeniyle iyi bir ilişki kurun . Anne , baba , çocuk üçgeni , okul ortamıyla birlikte büyüyecek ve bu üçgene bir başka kişi daha katılacaktır . Bu bakımdan öğretmen önemli konuma sahiptir. Öğretmen ile geliştirilecek sıcak ilişkiler ve samimi bir bağ çocuğun başarısını arttıracaktır.
4-Okul aile toplantılarını kaçırmayın , bu tür toplantılar aile ile öğretmenlerin rahatça konuşabilecekleri ve çocuk hakkında görüşebilecekleri uygun ortamdır . Bu toplantıları kaçırmamaya özen gösterin .

5-Sorulana cevap verin. Çocuklar bitmek bilmeyen bir soru hazinesine sahiptirler . Sürekli soru üretirler . İşte bu soruların cevap bulması da çocuğunuzun öğrenmeye karşı ilgisini artıracaktır .

6-Çocuğun yanında yüksek sesle kavga etmekten kaçının . Yanında kavga edilmeyen ve huzurlu bir çocuğun tüm dikkatini öğrenmeye yoğunlaştırması kolaylaşacaktır . Aksi durumda çocuk derse ve öğrenmeye karşı bir ilgisizlik yaşayacaktır . Çocuğun kafası , aile içi ana-baba problemleriyle doluyken öğrenmeyi düşünmesi beklenemez.

Psikolog Ferahim Yeşilyurt
International Hospital İstanbul

 
Yazan : Psikolog Ferahim Yeşilyurt

Harika çocuk yetiştirmek için 15 harika ipucu:

 1. Aileniz en önemli önceliklerinizden biri olmalı: Hayatta aileniz ve çocuklarınız kadar önemli çok az şey vardır. Çocuklarınız üzerine odaklanın. Onlarla vakit geçirin. Onlarla birlikte oynayın ve gülün. Kendinizi bunu yapmaktan zevk alan biri haline getirin.
 2. Onları dinleyin: Onların hayallerini, hikayelerini ve boş konuşmalarını dinleyin. Eğer çocuğunuz pilot ya da dansöz olmak istiyorsa onu onaylayın.
 3. Çocuklarınızın yaşam koçu olun: Siz sadece o ufaklıkların anne ve babası değil, aynı zamanda öğretmenlerisiniz. Onları iyi çocuklara çevirmek için, onların doğal yeteneklerini keşfedin ve o doğrultuda cesaretlendirin. Onlara kendine güven aşılayın ve ilgi alanlarını çoğaltın.
 4. Onları sanata yönlendirin: Onların harika genç yüreklerini ve zekalarını geliştirecek sanat olaylarını kaçırmamalarını sağlayın. Sanat ve kültür etkinliklerine katılın, onları müze, sergi ve konserlere götürün.
 5. Onlara insanların değerini öğretin: İnsan ilişkilerini ve onlara güvenmeyi öğretin.
 6. Hayatını kazanmayı öğretin: Onlara hayat denen oyunu, hiçbir şeyin çok çalışmadan, planlı ve tutumlu olmadan kazanılamayacağını öğretin.
 7. Onları Ödüllendirin: Çocuklar takdir edilmeyi çok severler. Onlar bir yetişkinin yanında olumlu davranış sergilediğinde, bir fil resmi çizdiğinde, odasını topladığında ya da ödevini tamamladığında hemen ödüllendirin.
 8. Hayal kırıklıklarıyla nasıl başa çıkabileceklerini öğretin: Yaptıkları bir hatanın sonucuna katlanmalarına müsaade edin. Bu onları güçlü yapar. Yeterince iyi olduklarına inanmalarını sağlayın.
  Asla yapmamanız gerekenler:
  1. Onları kısıtlamayın: Sizin korkularınızın onları etkilemesine izin vermeyin. Onların imkanlar dünyası içinde yetişmesine izin verin ve neyin mümkün olduğunu daima gösterin.
  2. Onları zorlamayın: Saatinde uyuması ya da arabada emniyet kemeri takması gibi temel kurallar dışında hiçbir şeyi yapması için onu zorlamayın. Onlara doğru olana kendileri karar verebilmesi için rehber olun. Suflör olmayın.
  3. Onların önünde kavga etmeyin: İstatistiklerle kanıtlanmış olan bir şey varsa o da; anne babası çok kavga eden çocukların ileride iyi bir vatandaş olmadığıdır.
  4. İşin kolayına kaçmayın: Çocuklar sizden öğrenir. Onlara yalan söylemeyin ya da kandırmayın. Siz kendinizi uyanık zannederken çocuğunuz bir yandan yozlaşacaktır.
  5. Sabırlı olun: 4 Yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 soru sorar. Onlarla didişmeyin, yorgun bile olsanız sabrınızı yitirmeyin. Çocuk yetiştirmenin kolay olduğunu kimse iddia edemez.

  Sonuç Olarak

  1. Örnek olun: Sözünüzde durun. Siz kendi değerlerinize sahip çıkmadığınızda çocuğunuzun iyi olmasını bekleyemezsiniz. Her çocuğun sahip olmayı isteyeceği bir ebeveyn olun. Çocuğunuz sizi okulda herkese anlatacaktır. Ona örnek olun.
  2. Onu ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin: Sevginizi belli edin. Onlara değer verdiğinizi her gün söyleyin. Aile içinde yıkılamayacak bağlar oluşturun.

  Özetle

  İdeal anne baba olmak kolay iş değildir. Bu bazen, alıştığınız konforu terk etmek, çok istediğiniz bir şeyi yapmaktan vazgeçmektir. Ama bu onların gerçek potansiyelini gösterecek birer birey olmalarını sağlamak adına sorumluluğunuzdur. Bunu başardığınız takdirde, onlar sizi hayatlarına yön veren en önemli faktör olarak hatırlayacaklardır.

 
  Bugün 3 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı! Zamanın değerini yapacak işi olan bilir..  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ZİYA GÖKALP İLKÖĞRETİM OKULU